Ngày 28/5/2020, tại trụ sở NXBGD tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SEDIDCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự đại hội có ông Đinh Gia Lê - Phó Tổng biên tập NXBGDVN – Chủ tịch HĐQT công ty, ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP HCM, đại diện công ty kiểm toán AAC, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, CBNV và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.

                                               

                                                                   Ông Đinh Gia Lê – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chủ trì đại hội

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Phương Nam diễn ra với sự tham gia của 62 cổ đông trực tiếp và 31 cổ đông được ủy quyền.

                                               

Đại hội đã thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động 2020; Báo cáo tài chính năm 2019.

                                               

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, ông Lê Huy – Tổng giám đốc SEDIDCO cho biết, năm 2019, SEDIDCO đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, SEDIDCO đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát hành 105%, doanh thu tăng 108% so với năm 2018. 

                                                

Tại đại hội, qua báo cáo, các cổ đông có thể thấy, SEDIDCO đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2019 trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của NXBGDVN, các cấp quản lý và sự đoàn kết, đồng đồng lòng của cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, 2019 cũng không tránh khỏi những hạn chế và cần phải tăng cường kiểm soát rủi ro trong mọi quy trình công việc, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho nhân sự công ty.

                                                

2020 được nhận định là năm cạnh tranh gay gắt, đơn cử như việc sách giáo khoa, sách tiếng anh đã trở thành sản phẩm xã hội quá đa dạng. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo công ty xác định những nhiệm vụ cần phải làm được như hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành công ty, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường truyền thông thương hiệu công ty. Bên cạnh đó phải đổi mới công tác tiếp thị theo hướng chuyên sâu, củng cố thị phần và phát triển thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, tăng cường nhân sự chất lượng cao, cung cấp giải pháp về sản phẩm dịch vụ giáo dục toàn diện cho khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng sẽ quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, lưu tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng quy chế trả lương mới và đảm bảo đời sống vật chất cho CBNV.

                                                

Trong phần thảo luận, các cổ đông đều bày tỏ sự ủng hộ với những hoạt động của SEDIDCO trong năm 2019 và ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBNV trong việc mang lại kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc. Các câu hỏi của các cổ đông đã được Chủ tịch đoàn, Đại diện Ban lãnh đạo Công ty giải đáp thỏa đáng. Đại hội đồng cổ đông thường niên SEDIDCO 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 98% cổ đông tham dự đều nhất trí với nghị quyết và các tờ trình Đại hội được đưa ra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT ông Đinh Gia Lê nêu rõ, trong năm 2020, trên cơ sở nhận thức rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo từ NXBGDVN, cũng như các cổ đông cho hoạt động SXKD, tập thể người lao động SEDIDCO cam kết, sẽ bằng mọi nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và tạo nền tảng bền vững cho những năm tiếp theo.

                                                                                                                                                                   SEDIDCO

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu...