Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mùa phát hành 2020 của SEDIDCO đến trễ hơn so với mọi năm và lại trùng với các công việc phục vụ năm học 2019-2020 bất đắc dĩ vẫn đang kéo dài.

Sáu tháng đầu năm 2020 là quãng thời gian vô cùng khó khăn với SEDIDCO, đại dịch Covid – 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Ngày 03-07-2020, cán bộ nhân viên công ty đã cùng tham gia buổi họp Sơ kết quý II và sáu tháng đầu năm 2020. Buổi Sơ kết là cơ hội để các thành viên SEDIDCO cùng nhìn lại thời gian vừa qua, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp để sáu tháng cuối năm có thể hoạt động hiệu quả hơn, hoàn thành được mục tiêu của năm 2020.

                                                   

                                                            Nhân sự SEDIDCO tham dự buổi họp quan trọng trong năm

Nội dung chính trong chương trình Sơ kết là phần trình bày của các trưởng đơn vị về hoạt động sản xuất kinh doanh trong sáu tháng đầu năm. Các phòng ban đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về công việc, những khó khăn, giải pháp, đề xuất kiến nghị để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi phòng ban, mỗi cá nhân phải nỗ lực gấp nhiều lần để bù đắp lại cho quãng thời gian đầy thử thách vừa qua. Phần trình bày chi tiết của các phòng ban là nền tảng cho sự phối hơp chặt chẽ của các đơn vị trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                   

                                       Ông Lê Huy – Tổng giám đốc SEDIDCO đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Đạt mức KPI cao nhất công ty trong quý II là phòng Khai thác thị trường, các bản thảo được ra mắt đều đặn, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Các sản phẩm mới qua sự đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng của phòng Khai thác thị trường đã mang đến sự khác biệt cho các đề tài mang thương hiệu SEDIDCO. Những sản phẩm mới đã sẵn sàng là bước khởi đầu thuận lợi cho một mùa phát hành sôi động.

                                                   

                             Đại diện phòng Khai thác thị trường nhận quyết định khen thưởng phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý II - 2020

Trong buổi Sơ kết, Tổng giám đốc SEDIDCO cũng nhấn mạnh những thông điệp đã đưa ra từ đầu năm 2020, đồng thời chia sẻ những định hướng, kế hoạch mới của công ty, góp phần đạt được mục tiêu đã đề ra.

                                                   

Là một buổi họp quan trọng của toàn công ty trong năm, Hội nghị Sơ kết Quý II và sáu tháng đầu năm của SEDIDCO đã mang đến n hững thông tin thực tế về thị trường, minh bạch mọi hạng mục công việc trong nội bộ công ty và là một bước đà để nhân sự toàn công ty cùng tăng tốc vì mục tiêu chung.

SEDIDCO

Đang tải dữ liệu...