Ngày 23/7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SEDIDCO) đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi Lễ tuyên dương các tổ chức - cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2017. SEDIDCO là một trong 21 tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã tích cực nộp thuế và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật thuế, đóng góp vào ngân sách của Thành Phố, tăng 16,8% so với năm 2016, đạt 100% dự toán năm 2017.

Ông Lê Huy, Tổng Giám Đốc SEDIDCO nhận bằng khen từ ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM 

          Kể từ khi thành lập (tháng 5 năm 2007), SEDIDCO luôn hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc sớm hoàn tất đóng các loại thuế và cố gắng thực hiện tốt việc tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành về thuế. Không những thế, với nguồn doanh thu liên tục phát triển, mức thuế của SEDIDCO đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng trưởng hàng năm. Để làm được điều đó, SEDIDCO luôn tập trung phát triển kinh doanh, nhân sự và kiện toàn các hoạt động của công ty.

          Năm 2017 là một năm khá thành công của SEDIDCO khi đạt được mức doanh thu ghi nhận là hơn 515,4 tỷ đồng. SEDIDCO luôn nhận thức sâu sắc nghĩa vụ đóng góp nguồn lực cho ngân sách thành phố để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của đất nước.

          Với tiềm lực tài chính vững mạnh và nguồn doanh thu liên tục phát triển, SEDIDCO không chỉ đảm bảo phúc lợi cho cán bộ, nhân viên mà còn hoàn thành tốt các yêu cầu và nghĩa vụ thuế với Cơ quan Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển ổn định về môi trường pháp lý và tài chính cho Công ty nói riêng và TP. HCM nói chung.

          Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cho biết Thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất, tăng cường mở rộng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

          Đồng hành với chủ trương xây dựng Thành phố trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á, SEDIDCO nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng thương hiệu để hướng đến những thành công mới.

SEDIDCO.

Đang tải dữ liệu...