Giáo dục STEM 5 - Hành trình sáng tạo

Năm sản xuất: 2023

Thông tin

Bộ sách
GIÁO DỤC STEM - Hành trình sáng tạo
Sản xuất
2023
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
20 trang

Giáo dục STEM - Hành trình sáng tạo là bộ tài liệu STEM dành cho học sinh cấp Tiểu học được biên soạn bám sát hướng dẫn trong công văn số 909/BGDĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT về triển khai giáo dục STEM ở cấp Tiểu học và yêu cầu cần đạt của các môn học thuộc lĩnh vực STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ sách bám sát hướng dẫn trong công văn số 909/BGDĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT về triển khai giáo dục STEM ở cấp Tiểu học. Các chủ đề phân bố và phủ đều các môn học STEM, có nội dung quen thuộc, gần gũi với học sinh Tiểu học; gắn với những câu chuyện đặc sắc và hấp dẫn; tạo ra những vấn đề thú vị để mời gọi học sinh tham gia học tập; dễ hiểu, dễ triển khai và dễ đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
Chủ biên
Nguyễn Thị Thanh Tâm - Lê Hải Mỹ Ngân (đồng Chủ biên)
Tác giả
- Vũ Như Thư Hương - Phạm Phương Anh - Quản Minh Hòa - Trần Ân Thiên - Tạ Lê Nhật Vy

Sách liên quan