Sách Bài tập thực hành Tiếng Việt 4, tập hai (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Năm sản xuất: 2023

Thông tin

Bộ sách
Bài tập thực hành
Sản xuất
2023
Bản quyền thuộc
NXB Giáo dục Việt Nam
Số trang
72 trang

Bộ tài liệu Bài tập thực hành được biên soạn theo Chương trình giáo dục Phổ thông 2018.

Bộ tài liệu gồm hai tập tương ứng với hai học kì của năm học. Tài liệu được thiết kế với nhiều hình thức phong phú và tăng cường tranh ảnh hỗ trợ.

 

Đồng thời, cuốn sách cung cấp tài liệu cho giáo viên tham khảo trong quá trình dạy học và luyện tập cho các em học sinh, hỗ trợ cha mẹ học sinh hướng dẫn thêm con em sau giờ học ở trường.

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Nguyễn Thị Bích, Trinh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga

Sách liên quan