Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 1 - tập hai

T1T25

4

52

20,5x27,5

Nguyễn Kính Đức, Khúc Hành Chính, Huỳnh Thị Kim Trang (đồng chủ biên), Đinh Thị Kim Dung, Đinh Thị Kim Loan

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

CTCP ĐT&PT GD Phương Nam

01/01/2017

Mua sách trực tiếp tại

Cửa hàng Sách Giáo Dục - 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM - (028) 73 035 556 Ext: 801

Cửa hàng Sách và Thiết Bị Giáo Dục - 261C Lê Quang Định - Phường 7- Quận Bình Thạnh - TPHCM - (028) 73 035 556 Ext: 901

Thông tin thanh toán

30.000 ₫

30.000 ₫

Có hàng

Sách nên mua kèm với sách này
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_2_-_tap_hai +
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_5_-_tap_mot +
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_3_-_tap_mot

90.000 ₫

Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 2 - tập hai30.000 ₫
Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 5 - tập một30.000 ₫
Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 3 - tập một30.000 ₫

90.000 ₫

Nhận xét từ khách hàng

Đánh giá trung bình

(1 - người đánh giá)

5

50

40

30

20

11

Bình luận từ facebook
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_5_-_tap_mot
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_4_-_tap_hai
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_4_-_tap_mot
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_3_-_tap_hai
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_3_-_tap_mot
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_2_-_tap_hai
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_2_-_tap_mot
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_1_-_tap_hai
Bai_tap_phat_trien_nang_luc_hoc_Toan_cho_hoc_sinh_lop_1_-_tap_mot
Đang tải dữ liệu...