ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

09/04/2022

Sáng ngày 09/04/2022, tại trụ sở NXBGD Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SEDIDCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự đại hội có ông Hoàng Lê Bách - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT - Tổng Giám đốc NXBGDVN, ông Phạm Vĩnh Thái – Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo Việt Nam, ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty kiểm toán AAC, các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, CBNV và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Đại hội đã thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động 2021 và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Mở đầu Đại hội, Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Phương Nam cho biết, năm 2021 là một năm thách thức và nhiều biến động của ngành giáo dục, khi đón nhận làn sóng Covid lần thứ tư. Năm 2021, lần đầu tiên lễ khai giảng được tiến hành online, mở đầu cho một năm học đảo lộn và gián đoạn, buộc 22 triệu học sinh - sinh viên ở nhà nhiều hơn đến lớp. TP Hồ Chí Minh bước vào thời gian cách li xã hội kéo dài 03 tháng, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty khi thời gian cách ly vào đúng mùa cao điểm phát hành sách phục vụ năm học mới. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt thay đổi hình thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, tổ chức cho CBCNV làm việc theo chế độ “vừa cách ly vừa làm việc” tại các kho hàng, phát triển kênh bán hàng trực tuyến, cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể CBNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Doanh thu năm 2021 đạt 686,7 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra 13% và tăng 13% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của công ty rơi vào khoảng 50,3 tỉ đồng vượt 7% so với kế hoạch đề ra và tăng 2% so với năm 2020.

Đại diện Hội đồng quản trị công ty Phương Nam, ông Lê Huy ghi nhận và đánh giá cao sự nhạy bén trong công tác điều hành và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự sâu sát và giúp đỡ từ phía Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Phương Nam với phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Bà Lê Phương Mai - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đại diện báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch trong năm 2022 của công ty. Theo bà Lê Phương Mai, 2022 là năm thứ ba thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Đối với ngành giáo dục, với chủ trương một chương trình nhiều bộ sách, ngày càng nhiều doanh nghiệp/đơn vị tham gia vào việc xuất bản và phát hành, vì vậy tất cả các mảng sách đều có sự cạnh tranh rất gay gắt. Đây có thể xem là thách thức và khó khăn lớn nhất của công ty Phương Nam trong thời gian sắp tới.

Bà Lê Phương Mai – Tổng Giám đốc Công ty Phương Nam đại diện báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2022, để tiếp tục duy trì hoạt động của công ty, bà Lê Phương Mai chỉ ra các yếu tố cần trong công tác như tăng cường quản trị rủi ro trong công việc, tiếp tục nghiên cứu thị trường và phát triển các sản phẩm đáp ứng Chương trình Giáo dục mới, nghiên cứu và cung cấp các giải pháp trong thời gian sắp tới, tiếp tục chuyển đổi số doanh nghiệp,…

Tại đại hội, qua báo cáo, các cổ đông có thể thấy, Phương Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2021 trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của NXBGDVN, sự đồng hành của Quý cổ đông cùng với quyết tâm đổi mới của BLĐ và sự đoàn kết của toàn thể CBNV. Tuy nhiên, Công ty cũng nhận thấy một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tăng cường kiểm soát rủi ro trong mọi quy trình công việc, từ tổ chức bản thảo, sản xuất đến kinh doanh, truyền thông,...; Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt là mảng khai thác đề tài, marketing, phát hành.

Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt trong Đại hội, ông Hoàng Lê Bách - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có phát biểu chỉ đạo sát sao, phù hợp với thực tế kinh doanh của Phương Nam. Ông Hoàng Lê Bách nhấn mạnh vào sự cạnh tranh khốc liệt tạo ra những khó khăn nhất định của thị trường, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả kinh doanh mà Phương Nam đã đạt được trong năm 2021. Ông cho rằng việc mở rộng thị phần SGK là điều cần thiết, bên cạnh đó, Phương Nam cần sát sao hơn trong việc giữ vững thị phần khu vực phía Nam trước tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị xuất bản.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Phương Nam nhiệm kì 2022 - 2027

Trên cơ sở nhận thức rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo từ Lãnh đạo NXBGDVN, cũng như các cổ đông cho hoạt động SXKD, tập thể người lao động Phương Nam cam kết, sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp sau.

Phương Nam