ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

14/04/2023

Ngày 14/04/2023, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM (231 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hồ Chí Minh) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Tham dự đại hội có ông Lê Huy – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam; ông Đinh Gia Lê – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; ông Nguyễn Thành Anh – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Phó Giám đốc NXBGD tại TP. HCM cùng đại diện Công ty kiểm toán AAC, các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, CBNV và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Đại hội đã thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động 2022 và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Đại diện cho Hội đồng quản trị ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Phương Nam đã có những nhận xét đánh giá khách quan về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 vừa qua. Theo ông, 2022 là năm đầu tiên các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường sau đại dịch Covid – 19, nhưng cũng là một năm doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn thách thức như lạm phát, lãi suất tăng cao, khan hiếm nguồn cung vật liệu, đứt gãy nguồn cung ứng,….

Tuy nhiên, Ban điều hành công ty đã có những hành động kịp thời như bám sát thị trường, phát triển các kênh bán hàng trực tuyến, đổi mới công tác để đạt kết quả như kế hoạch đã đề ra. Từ đó, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực không ngừng của Ban điều hành trong mọi lĩnh vực công tác. Ngoài ra, ông cũng đưa ra các định hướng cho Ban điều hành trong năm 2023: phải đảm bảo doanh thu, lợi nhuận; phải phát triển các sản phảm mới, trong đó tập trung vào sách tiếng Anh và sách giáo khoa ngoại ngữ (Tiếng Pháp, Tiếng Trung), sách tham khảo và tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt, công ty phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm học liệu điện tử, hỗ trợ giáo viên, học sinh trong công tác giảng dạy,…

Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận xét và đánh giá kết quả hoạt động 2022 và định hướng kế hoạch trong năm 2023

Bà Lê Phương Mai - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đại diện báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch trong năm 2023 của công ty.

Bà Lê Phương Mai – Tổng Giám đốc công ty CPĐT và PT Giáo dục Phương Nam trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2022 là năm thứ ba thay sách giáo khoa theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với định hướng “Một chương trình, nhiều bộ sách” đã khiến công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức khi thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều đơn vị tham gia vào công tác biên soạn sách giáo khoa, đặc biệt là sách tiếng Anh.

Năm 2022, công ty Phương Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà cổ đông giao phó. Theo đó, Doanh thu năm 2022 đạt 907 tỉ đồng, so với kế hoạch đề ra tăng trưởng 30% và tăng 32% so với kết quả năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 51,6% (so với kế hoạch năm 2022 đạt 110% và 103% so với kết quả năm 2021).

Trong năm 2023, để tiếp tục duy trì hoạt động của công ty, bà Lê Phương Mai đã đề ra các định hướng công tác như hoàn thành tốt lộ trình 5 năm thay sách giáo khoa, tập trung phát triển và mở rộng thị trường, thị phần trong việc giới thiệu và tập huấn SGK, đào tạo đôi ngũ nhân viên. Ngoài ra, bà cũng khẳng định ngoài mục đích doanh thu và lợi nhuận, Phương Nam đang thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao phó – cung cấp các tựa sách giáo khoa, sách tiếng Anh có giá trị thực tiễn đến các em học sinh với giá thành và chất lượng tốt nhất.

Ngoài ra, Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT mới trong nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân sẽ trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Lê Huy – đại diện Hội đồng quản trị lên tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Xuân trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 - 2027

Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông 2023

Kết thúc đại hội, ông Lê Huy thay mặt Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã dành nhiều lời khen đến Giáo dục Phương Nam, đặc biệt là Ban lãnh đạo đã nỗ lực rất lớn trong công tác giới thiệu và tập huấn SGK mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ông đánh giá Phương Nam là một trong những công ty con hoạt động tốt nhất trong khối Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và định hướng thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục không ngừng trong việc phát triển thương hiệu và uy tín trong thị trường sách giáo dục.

Giáo dục Phương Nam