SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG PHÁP 3

23/03/2023

Sách Giáo khoa (SGK) Tiếng Pháp 3 được biên soạn dựa trên Khung yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo việc học ngoại ngữ dành cho học sinh từ cấp Tiểu học mới bắt đầu làm quen với ngoại ngữ.

SGK Tiếng Pháp 3 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn là bộ sách duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là sách giáo khoa tiếng Pháp dùng trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024.

Khám phá bộ sách giáo khoa Tiếng Pháp 3

SGK Tiếng Pháp 3 được biên soạn bám sát yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Pháp - ngoại ngữ 1 ban hành theo thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT. Sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi (8 – 9 tuổi) và trình độ bắt đầu học tiếng Pháp của học sinh lớp 3; dễ dàng sử dụng đối với học sinh cũng như giáo viên.

Với nội dung chuẩn mực, ngôn ngữ được lựa chọn phù hợp với năng lực của học sinh Tiểu học tại Việt Nam, sách được xây dựng trên bối cảnh nước Pháp xoay quanh một nhóm bạn cùng nhau khám phá cuộc sống hằng ngày, cuộc sống học đường lồng ghép thông qua các đơn vị bài học. SGK Tiếng Pháp 3 mở ra thế giới Pháp ngữ, giúp học sinh khám phá văn hoá của các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt là văn hoá Pháp.

Bộ sách giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Pháp thông qua các hoạt động Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó ưu tiên NgheNói.

Cấu trúc bộ sách

SGK Tiếng Pháp 3 có 6 đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học được cấu trúc như sau:

- Một trang mở (Page d’ouverture) thông báo mục tiêu, nhiệm vụ, các dự án phải thực hiện;

- Năm trang đôi bài học (Leçon d'apprentissage - mỗi bài học 1 trang đôi);

- Một trang đôi văn hoá (Culture) giới thiệu văn hoá Pháp và các nước nói tiếng Pháp, hướng tới liên văn hoá;

- Một trang đôi luyện tập (Entraînement) giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng) và kĩ năng giao tiếp đã học;

- Một trang đôi dự án (Projets) cho phép học sinh huy động các kiến thức, kĩ năng đã học và rèn luyện để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể;

- Một trang đôi tổng kết (Bilan) cho phép đánh giá các nội dung kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp đã được học;

- Một trang tự đánh giá (Auto-évaluation) cho phép học sinh tự đánh giá kết quả học tập theo các mục tiêu đã được thông báo ở trang mở.

Để tham khảo nội dung sách, Quý Thầy/Cô vui lòng truy cập đường dẫn sau: https://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-4/bo-sach-1053/khoa-tap-huan-1740

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ cung cấp các tài nguyên số miễn phí, hỗ trợ quá trình dạy và học của giáo viên/học sinh như: Sách Giáo viên, Tệp âm thanh sách học sinh, Phân phối chương trình, Giáo án,… được cập nhật và đăng tải  tại website phuongnam.edu.vn

Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của học sinh và yêu cầu đa dạng của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1. Theo đó, học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1) và được tự chọn thêm ít nhất một ngoại ngữ khác (gọi là Ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Mọi thông tin cần hỗ trợ về bộ sách, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ fanpage/zalo SEDIDCO để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất.