PHÁP LÝ

ĐIỂM MẠNH

CẤU TRÚC

TÀI NGUYÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Tiếp nối bộ sách giáo khoa tiếng Anh

cấp Tiểu học Family and Friends National Edition - thuộc bộ Friends Series từ lớp 1-12

Được đánh giá cao từ Hội đồng thẩm định SGK

và các địa phương dạy thử nghiệm

Bộ Giáo dục và Đào tạo
phê duyệt

là SGK tiếng Anh lớp 6 kể từ năm học
2021 - 2022

ĐIỂM MẠNH CỦA BỘ SÁCH

Friends Plus được mở đầu bằng Unit Starter (mục đích ôn tập từ vựng và ngữ pháp cơ bản) tiếp sau đó là 08 đơn vị bài học (Unit 1 – unit 8)

04 bài ÔN TẬP

05 bài CLIL

03 bài văn hóa (Culture)

CẤU TRÚC BỘ SÁCH

Dựa trên bộ sách English Plus do Nhà xuất bản Đại học Oxford thực hiện, với sự tham gia của đội ngũ tác giả Việt Nam giàu kinh nghiệm, bám sát theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu hỏi gợi ý bắt đầu mỗi bài học, khơi gợi thông tin giúp học sinh tìm hiểu chủ đề, kiến thức liên quan đến chủ đề đó.

KEY PHRASES:
Cung cấp từ vựng/cụm từ vựng để HS sử dụng trong giao tiếp và trong tình huống cụ thể.
Đưa ra các ví dụ sử dụng từ vựng trong việc giao tiếp đời sống.

WRITING GUIDE:
  Hướng dẫn viết cho bài WRITING.
+ Task: Yêu cầu đề bài
+ Think and Plan: Các câu hỏi hỗ trợ học sinh lập kế hoạch cho bài viết
+ Check: Kiểm tra..
+ Write: Gợi ý các câu dùng trong bài viết.

Chiến lược kỹ năng cho bài READING

Xây dựng và rèn luyện cho học sinh ý thức tự học, tự khai thác kiến thức với:
+ Study Strategy - Chiến lược tự học với bài Listening
+ Skills Strategy - Chiến lược kỹ năng với bài Reading
+ Writing Guide - Hướng dẫn viết cho bài Writing

Chiến lược kỹ năng cho bài READING

TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ BỘ SÁCH

Sử dụng nhiều nguồn tài nguyên để giúp cho sự tiếp cận, tương tác giữa người học, giáo viên, nhà quản lý được tốt hơn.

Sách học sinh

Sách bài tập

Sách giáo viên

Audio

Bài giảng điện tử

Phân phối chương trình

Kế hoạch bài dạy

Phim tiết dạy minh họa

Bài kiểm tra đánh giá

Tập huấn chuyên môn

Diễn đàn sinh hoạt chuyên môn

Website dành cho giáo viên

Tài nguyên số lớp 6

COMING SOON

Tài nguyên số lớp 8

COMING SOON

Tài nguyên số lớp 7

COMING SOON

Tài nguyên số lớp 9

SÁCH SỐ

Nền tảng học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh và học sinh. Giúp tăng cường trải nghiệm học tập trên nền tảng số đồng thời nâng cao chất lượng học tập mang lại kết quả vượt trội.

TRUY CẬP NGAY

VIDEO

HỎI & ĐÁP

Câu hỏi 4: Quan điểm biên soạn của sách tiếng Anh 6 Friends Plus là gì? Định hướng đó thể hiện như thế nào trong từng đơn vị bài học?

Trả lời: Quan điểm biên soạn: Tiếng Anh 6 Friends Plus được biên soạn theo định hướng tiếp cận phát triển năng lực của học sinh, không chỉ đơn thuần truyền thụ kiến thức.

Mỗi đơn vị bài học luôn tích hợp từ 2 đến 3 chủ đề trong một đơn vị bài học, trong đó có một chủ đề xuyên suốt và các chủ đề có liên quan:
Chủ đề xuyên suốt đơn vị bài học được tích hợp trong hai bộ từ vựng, một bộ ở phần Vovabulary và bộ còn lại ở phần Vocabulary - Listening. Các chủ đề liên quan có thể được tích hợp trong các chủ đề xuyên suốt đơn vị bài học đó.

Ví dụ: Unit 4 có chủ đề xuyên suốt là Thế giới học tập, trong các phần rèn luyện kĩ năng có tích hợp thêm chủ đề Ngôi trường của tôi, ứng dụng của Vô tuyến truyền hình trong học tập…
Các phần luyện tập được đưa ra từ dễ đến khó theo 4 bậc tiếp cận: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Điều này giúp học sinh nhận thức được năng lực của mình và có định hướng phấn đấu phù hợp, đồng thời giúp giáo viên nắm rõ được năng lực của học sinh để biên soạn giáo án và các bài kiểm tra hợp lí. Do đó, Tiếng anh 6 Friends Plus hoàn toàn thích hợp với các lớp học đa trình độ.

Các phần trò chơi, câu đố, học ngôn ngữ tích hợp nội dung các môn học (CLIL) luôn liên quan mật thiết đến chủ đề xuyên suốt trong một đơn vị bài học. Các bài luyện tập thêm về nghe, nói giúp học sinh khá, giỏi có nhiều cơ hội rèn luyện hơn.

Tất cả các từ vựng và kiến thức ngôn ngữ trong các đơn vị bài học được biên soạn phù hợp bước tiếp cận Bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương bậc A2 của Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu), tương thích hoàn toàn các chủ điểm bậc trung học cơ sở của Chương trình tiếng .

Câu hỏi 1: Sách tiếng Anh 6 Friends Plus có nặng đối với học sinh không? Nội dung sách phù hợp như thế nào với trình độ học sinh?

Trả lời: Các phần luyện tập được đưa ra từ dễ đến khó theo 4 bậc tiếp cận: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Điều này giúp học sinh nhận thức được năng lực của mình và có định hướng phấn đấu phù hợp, đồng thời giúp giáo viên nắm rõ được năng lực của học sinh để biên soạn giáo án và các bài kiểm tra hợp lí. Do đó, Tiếng anh 6 Friends Plus hoàn toàn thích hợp với các lớp học đa trình độ.

Câu hỏi 2: Sách tiếng Anh 6 Friends Plus cung cấp nhiều kiến thức trong từng trang sách. Giáo viên không thể chuyển tải hết đến học sinh?

Trả lời: Tiếng anh 6 Friends Plus về cơ bản đã giúp giáo viên định hình được các bước lên lớp, trình tự tổ chức hoạt động vì các mục luyện tập trong từng bài học đã được biên soạn theo từng mục tiêu rõ ràng, phù hợp với các bậc nhận thức, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Tuỳ theo từng trình độ năng lực của học sinh, giáo viên có thể linh động lựa chọn hoạt động cụ thể như sau:
-  Mức độ nhận biết (Mục luyện tập 1 và 2): Thông qua kênh hình và tiếng, học sinh ghi nhận được ý nghĩa của từ vựng (không cần phiên dịch ra tiếng mẹ đẻ)
-  Mức độ thông hiểu (Mục luyện tập 3 và Key Phrases): Thông qua các dấu hiệu ngôn ngữ, học sinh tự rút ra được cách sử dụng các từ vựng được nêu trong bài học.
-  Mức độ vận dụng (Mục Use it!): Học sinh vận dụng được từ vựng và kiến thức ngôn ngữ để giao tiếp mức độ cơ bản.
-  Mức độ vận dụng cao (Mục Finished!): Học sinh sử dụng được kiến thức đã học một cách chủ động để giao tiếp mức độ cao hơn, có thể tranh luận, phản biện hoặc thỏa hiệp.

Câu hỏi 3: Sách tiếng Anh 6 Friends Plus có những đặc điểm nổi bật nào?

Trả lời: Sách giáo khoa Tiếng anh 6 friends plus được thừa hưởng việc tích hợp các phương pháp dạy học tích cực theo đường hướng giao tiếp của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi đơn vị bài học của sách được đề ra mục tiêu giao tiếp cụ thể “I can …” và kết thúc bằng ứng dụng thực tế “Use it!”. Các kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết được sử dụng đan xen với nhau xuyên suốt quá trình học, không thiên lệch một kĩ năng nào, giúp người học thường xuyên có cơ hội sử dụng tiếng Anh.

Câu hỏi 5: Ma trận nội dung của sách tiếng Anh 6 Friends Plus được thể hiện như thế nào?

Trả lời: Tiếng anh 6 friends plus được tích hợp đầy đủ 4 chủ điểm của Chương trình môn Tiếng Anh Cộng đồng của chúng ta - Di sản của chúng ta - Thế giới của chúng ta - Tầm nhìn tương lai.

Tiếng anh 6 friends plus là bước khởi đầu để học sinh có thể đạt Bậc 2 Khung năng lực sử dụng tiếng Anh khi tốt nghiệp THCS với các mục tiêu cụ thể.

Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và trực tiếp trong những tình huống gần gũi và thường nhật.

Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết khái quát về đất nước, con người, nền văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời có hiểu biết và tự hào về những giá trị của nền văn hoá dân tộc mình.

Có thái độ tích cực đối với môn học và việc học tiếng Anh, bước đầu biết sử dụng tiếng Anh để tìm hiểu các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông.

Hình thành và áp dụng các phương pháp và chiến lược học tập khác nhau để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh.

Câu hỏi 6: Sách tiếng Anh 6 Friends Plus có những gợi ý và hướng dẫn nào về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học?

Trả lời: Tiếng anh 6 friends plus về cơ bản đã giúp giáo viên định hình được các bước lên lớp, trình tự tổ chức hoạt động vì các mục luyện tập trong từng bài học đã được biên soạn theo từng mục tiêu rõ ràng, phù hợp với các bậc nhận thức, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Các hoạt động cũng được gợi ý theo cá nhân hay theo đôi bạn, theo nhóm học tập. Giáo viên có thể kết hợp với các phương pháp tổ chức dạy học khác như dạy học theo dự án, dạy học theo hướng trải nghiệm (STEM/ STEAM) miễn là đáp ứng mục tiêu của đường hướng giao tiếp.

Ngoài ra, một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học khác giáo viên có thể tham khảo để áp dụng phù hợp với môi trường dạy học của mình:

Lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa giờ ra chơi: Tổ chức các trò chơi để học sinh chủ động tiếp cận với môn học, tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh như múa, hát, hài kịch.

Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch chỉ sử dụng tiếng Anh cho các em học sinh: Học sinh tham gia được hòa mình vào môi trường tiếng Anh, tham gia các trò chơi tiếng Anh, gặp gỡ nói chuyện và giao lưu với người nước ngoài…

Xây dựng không gian trường học bằng các từ vựng tiếng Anh: Lớp học, thư viện, hàng cây… có sử dụng tiếng Anh kết hợp với các hình ảnh minh họa.

HÌNH ẢNH

LIÊN HỆ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam
 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
 (028) 73 035 556
 www.phuongnam.edu.vn