Thực hành Tâm lí học đường (Tiểu học)

Năm sản xuất: 2019

Đặt mua sách

Thông tin

Bộ sách
Thực hành Tâm lí học đường
Sản xuất
2019
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
72 trang

Thực hành Tâm lí học đường là bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn trên cơ sở khoa học của Tâm lý học đường, Tâm lý học lứa tuổi - sư phạm và Tâm lý học xã hội, với tinh thần tinh giản kiến thức chuyên ngành để gần gũi với lứa tuổi, hướng đến phát triển năng lực của học sinh, nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội; từ đó tăng cảm xúc tích cực, khả năng đưa ra quyết định trong các tình huống mà học sinh gặp phải ở mỗi bậc học. Bên cạnh đó, nội dung bộ sách cũng góp phần hình thành kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần; góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.
 
Bộ sách được thiết kế bốn màu, với nhiều hình vẽ sinh động và các hoạt động trải nghiệm phong phú, giúp học sinh hào hứng với quá trình tiếp thu và vận dụng kiến thức.
 
Thực hành Tâm lí học đường
 

- Tham khảo thêm sách tiếng anh

Bộ tài liệu này được biên soạn theo cấu trúc sau:
  1. Quan sát: Học sinh quan sát, bước đầu làm quen với những tình huống liên quan đến chủ đề.
  2. Nhận biết: Học sinh tìm hiểu, trao đổi về nguyên nhân của những biểu hiện tâm lý qua một số tình huống cụ thể.
  3. Cách ứng xử: Học sinh được cung cấp một số cách ứng xử khi đối diện với những tình huống tâm lý học đường trong thực tế.
  4. Trải nghiệm: Học sinh thực hành trong một số tình huống cụ thể, trong đó vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được giới thiệu ở các mục trước.
Tổ chức dạy - học về tâm lý học đường theo bộ sách Thực hành Tâm lý học đường là thực hiện theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/1017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Thực hành Tâm lí học đường
 
Nhóm tác giả
+Ông Huỳnh Văn Chẩn (Chủ biên)
Tiến sĩ Tâm lý học. Trưởng khoa Công tác xã hội Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
 
+Bà Nguyễn Hoàng Mai
Luật sư, Thạc sĩ Luật học, Kinh tế học. Trợ lý Hội đồng khoa học, Cố vấn học tập ngành Quan hệ lao động Đại học Công đoàn
 
+ Bà Đỗ Thị Vân Anh
PGS, Tiến sĩ Tâm lý học. Trưởng khoa Công tác xã hội Đại học Công đoàn.
 
 

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Huỳnh Văn Chẩn - Đỗ Thị Vân Anh - Nguyễn Hoàng Mai

Sách liên quan