Bài tập thực hành Tự nhiên và Xã hội 1

Năm sản xuất: 2021

Thông tin

Bộ sách
Bài tập thực hành
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
80 trang

Bài tập thực hành Tự nhiên và Xã hội 1 được biên soạn bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nội dung các bài học xoay quanh 6 chủ đề, giúp học sinh củng cố và phát triển năng lực khoa học thông qua nhiều dạng bài tập thực hành: vẽ, viết, nối, tô màu,...

Mỗi bài học trong sách Bài tập Thực hành Tự nhiên và Xã hội 1 (Théo chương trình Giáo dục phổ thông 2018) là một chuỗi hoạt động phong phú, bao gồm: hoạt động khám phá, hoạt động luyện tập - thực hành, hoạt động vận dụng.

Sách nhấn mạnh hoạt động tự học của học sinh, được thể hiện thông qua các thao tác kỹ năng cơ bản, tạo điều kiện dể các em học các bài học trong sách giáo khoa được thuận lợi, hiệu quả. Bên cạnh đó, khi tham gia các hoạt động trong cuốn sách, các em sẽ được cùng nhau tham gia nhiều hoạt động luyện tập vui vẻ, phát triển tư duy sáng tạo của bản thân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em khi sử dụng, sách thực hành được thiết kế gần gũi, có in sẵn các bài tập thực hành để học sinh làm bài được hiệu quả cao nhất.

- Tham khảo thêm sách tiếng anh

   + Friends plus

   + Family and friends national edition

Bài tập thực hành Tự nhiên và Xã hội 1

 

Phương Nam

 

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Nguyễn Thị Thu Hằng
Tác giả
Nguyễn Ngọc Yến - Mai Thị Phương

Sách liên quan