Bài tập thực hành Giáo dục công dân 6

Năm sản xuất: 2021

Đặt mua sách

Thông tin

Bộ sách
Bài tập thực hành
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
72 trang

Giáo dục công dân là môn học giúp học sinh hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; có tri thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; có tri thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống; đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh và giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy - học, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách Bài tập thực hành Giáo dục công dân 6 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Cấu trúc sách gồm 3 phần:

A. HỆ THỐNG BÀI TẬP: Gồm những bài tập được thiết kế đa dạng nhằm giúp học sinh thực hành các kiến thức đã học, từ đó góp phần phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thù của môn học ở các em.

B. ĐỀ KIỂM TRA: sách đưa ra một đề để học sinh tham khảo.

C. GỢI Ý ĐÁP ÁN.

- Tham khảo thêm sách tiếng anh

   + Friends plus

   + Family and friends national edition

Bài tập thực hành Giáo dục công dân 6

 

Phương Nam

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Nguyễn Thị Kiều Diễm - Dương Thị Ngọc Linh - Cao Thành Tấn - Phạm Mạnh Thắng

Sách liên quan