Bài tập thực hành Mĩ thuật 1

Năm sản xuất: 2021

Thông tin

Bộ sách
Bài tập thực hành
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
56 trang

Sách Bài tập thực hành Mĩ thuật 1 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) được biên soạn gồm  8 chủ đề tương ứng với nội dung bài học trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật được ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuốn sách Bài tập thực hành Mĩ thuật 1 giúp học sinh bước đầu làm quen, tìm hiểu thế giới mĩ thuật, biết thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng và vẻ đẹp của sản phẩm thông qua hệ thống các chủ đề. Từ đó phát triển năng lực thẩm mỹ, hình thành năng lực tực học và giải quyết vấn đề.

Với phương pháp tiếp cận giáo dục tiên tiến, nhóm tác giả mong muốn hệ thống bài tập thực hành trong cuốn sách Bài tập thực hành Mỹ thuật 1 sẽ đem lại hứng thú cho học sinh đối với môn Mĩ thuật, phát huy khả năng sáng tạo của các em sau những giờ học vất vả.

- Tham khảo thêm sách tiếng anh

   + Friends plus

   + Family and friends national edition

Bộ sách bao gồm các dạng bài tập:

  • Quan sát - nhận biết: Quan sát thực tế tranh ảnh, sản phẩm mĩ thuật, giúp học sinh nhận biết kiến thức quan trọng của bài học
  • Thực hành - luyện tập: Giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng học và luyện tập, thực hành sáng tạo
  • Cảm nhận - chia sẻ: Giúp học sinh củng cố lại kiến thức của bài học. Chia sẻ cảm nhận và đánh giá sản phẩm của mình, của bạn.
  • Vận dụng - sáng tạo: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để sáng tạp ra sản phẩm mĩ thuật với cuộc sống.

Bài tập thực hành Mỹ thuật 1

 

Phương Nam

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Nguyễn Thị May, Nguyễn Khắc Tú, Nguyễn Ánh Phương Nam

Sách liên quan