Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm 2

Năm sản xuất: 2021

Đặt mua sách

Thông tin

Bộ sách
Bài tập thực hành
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
48 trang

Hoạt động trải nghiệm là một hoạt động giáo dục bắt buộc trong Chương trình Giáo dục tiểu học hiện nay. Hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua nội dung hoạt động được xây dựng dựa trên các mối quan hệ của cá nhân học sinh với bản thân, với xã hội, với tự nhiên.

Bộ sách Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 - 5 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) được biên soạn bám sát theo những yêu cầu cần đạt trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) được biên soạn theo chủ đề. Mỗi chủ đề có hệ thống bài tập đa dạng, được sắp xếp chặt chẽ, tạo sự hứng thú, kích thích tư duy học tập của học sinh, nội dung gắn với thực tế cuộc sống. Nội dung các bài tập còn được tích hợp với các môn học khác như Đạo đức, Mĩ thuật, Toán,... Cuối mỗi bài học đều có phần TỰ ĐÁNH GIÁ. Với phần này, các em được nhìn lại quá trình luyện tập, thực hành của bản thân đã đạt ở mức độ nào, để cố gắng hoàn thiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.

 

Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm 2

 

Phương Nam

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Nguyễn Thị Hà Liên - Nguyễn Hữu Tâm - Lê Phương Trí

Sách liên quan