Bài tập thực hành Đạo đức 1

Năm sản xuất: 2021

Thông tin

Bộ sách
Bài tập thực hành
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
48 trang

Đạo đức là môn học sinh giúp học sinh hình thành và phát triển cảm xúc, ý thức đúng đắn về chuẩn mực và hành vi đạo đức, cách cư xử, thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt phù hợp với văn hóa, cộng đồng, pháp luật, tự nhiên và xã hội.

Bộ sách Bài tập thực hành Đạo đức 1-5 (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018) được biên soạn bám sát theo yêu cầu caafnd dạt trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Bài tập thực hành Đạo đức 1 (Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2918) được biên soạn theo chủ đề. Mỗi chủ đề được chia thành các bài học nhỏ. Mỗi bài học có hệ thống bài tập được sắp xếp chặt chẽ, tạo sự hứng thú, kích thích tư duy học tập của học sinh, nội dung gần với thực tế cuộc sống. Các bài tập có hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với lứa tuổi như: đánh dấu, tô màu, nối, ghi, vẽ, lựa chọn,... đặc biệt là các bài tập lựa chọn kết thúc chuyện hay viết kết thúc chuyện theo ý học sinh. Đây là dạng bài tập giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo trên cơ sở các kiến thức đạo đức đã được học,... Cuối mỗi bài học đều có phần Tự đánh giá. Với phần này, các em được nhìn lại quá trình luyện tập, thực hành của bản than đã đạt ở mức độ nào, để cố gắng hoàn thiện hơn trong đời sống hàng ngày. Việc trung thực trong tự đánh giá cũng là bài học đạo đức hết sức cần thiết cho các em. 

Bài tập thực hành Đạo đức 1

Phương Nam

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Lê Phương Trí, Nguyễn Thị Mai Trinh

Sách liên quan