Mĩ thuật 2 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Năm sản xuất: 2021

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
64 trang

Sách giáo khoa Mĩ thuật 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, nhằm mục đích giúp gắn kết kiến thức với thực tiễn trong từng hoạt động học của các em. 

Sách giáo khoa Mĩ thuật 2 tiếp tục củng cố và phát triển những kiến thức, kĩ năng đã có ở sách Mĩ thuật 1. Nội dung sách được thể hiện trong mười chủ đề thông qua các hoạt động học tập Quan sát - Thể hiện - Thảo luận - Vận dụng để từ đó tạo nên các sản phẩm mĩ thuật về các chủ đề thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường,... Những nội dung trong cuốn sách này sẽ giúp học sinh hình thành kĩ năng của môn Mĩ thuật, đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển năng lực chung cũng như các phẩm chất chủ yếu phù hợp với học sinh lớp 2. 

Cấu trúc bộ sách:

  • Quan sát: Hoạt động này giúp học sinh có nhận thức ban đầu về nội dung và chủ đề
  • Thể hiện: Học sinh thực hiện những hoạt động này để hình thành kiến thức, kĩ năng liên quan đến chủ đề
  • Thảo luận: Thông qua hoạt động này, học sinh củng cố lại nội dung, yêu cầu cần đạt của chủ đề
  • Vận dụng: Học sinh sử dụng những kiến thức, kĩ năng trong chủ đề để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống liên quan đến môn học. 

Mĩ thuật 2 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

- Tham khảo thêm sách tiếng anh

  + Friends plus

  + Family and friends national edition

Phương Nam

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê
Chủ biên
Trần Thị Biển
Tác giả
Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang, Bùi Quang Tuấn

Sách liên quan