Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Năm sản xuất: 2021

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Sản xuất
2021
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
156 trang

Sách giáo viên môn Giáo dục thể chất 6 được biên soạn trên cơ sở:

  • Tuân thủ định hướng đổi mới giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển nền giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực
  • Bám sát các tiêu chuẩn sách giáo khoa mới

Nội dung và tiến trình giáo dục thể chất được thiết kế với phương châm:

  • Phản ánh nội dung cơ bản của sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp 6. Hỗ trợ giáo viên dạy học theo hướng tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, thực hiện chuyển hóa quá trình giáo dục thành tự giáo dục.
  • Tôn trọng vai trò chuyên môn, sức sáng tạo của giáo viên và nhà trường

Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 gồm hai phần: 

  • Phần một: Những vấn đề chung về giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở
  • Phần hai: Nội dung và phương pháp dạy học theo các chủ đề 

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết
Chủ biên
Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn
Tác giả
Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Sách liên quan