Sách giáo viên Đạo đức 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo

Năm sản xuất: 2020

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Sản xuất
2020
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
88 trang

Sách giáo viên Đạo đức 1 là tài liệu trực tiếp chia sẻ, gợi ý, hướng dẫn giáo viên cách thức tổ chức quá trình dạy học khi sử dụng quyển sách giáo khoa Đạo đức 1 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Do phương pháp dạu học cách thức tổ chức quá trình dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học trong chương trình giáo dục phổ thông đối với giáo viên hiện nay còn nhiều mới mẻ nên khi biên soạn tài liệu này nhóm tác giả chủ trương: cố gắng kết hợp một cách hài hòa những hướng dẫn thuộc yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học và quy định của chương trình môn học với những chia sẻ, đề xuất mang tính gợi ý để vừa đảm bảo yêu cầu dạy học chung, vừa tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng các biện pháp, thao tác phù hợp với khả năng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục và bản thân. 

Phần một - Những vấn đề chung giới thiệu khái quát một số nội dung thiết yếu của chương trình môn Đạo đức, cấu trúc và nội dung của sách giáo khoa Đạo đức 1, phương pháp dạy học và cách thức tổ chức quá trình dạy học môn Đạo đức theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực ngươi học, hướng dẫn đánh giá năng lực học sinh qua môn Đạo đức

Phần hai - Tổ chức hoạt động dạy học môn Đạo đức lớp 1 trình bày những gợi ý, chia sẻ, đề xuất về quá trình tổ chức hoạt động dạy học liên quan trực tiếp đến các bài học trong sách giáo khoa Đạo đức 1 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Đinh Phương Duy
Chủ biên
Trần Thanh Bình
Tác giả
Mai Khắc Hùng, Trần Minh Hường, Hà Thị Thanh Nga, Lâm Hồng Lãm Thúy, Lê Phương Trí

Sách liên quan