Sách giáo viên Âm nhạc 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo

Năm sản xuất: 2020

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Sản xuất
2020
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
64 trang

Sách giáo viên Âm nhạc 1 được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên thiết kế bài học môn Âm nhạc lớp 1 theo hướng mở, sinh động, hấp dẫn, nhằm mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh

Phần một: Những vấn đề chung về chương trình và phương pháp tổ chức hoạt động dạy 

Phần một nêu ra những vấn đề về chương trình, phương pháp, tổ chức hoạt động dạy học theo từng phân môn, phương pháp đánh giá,..giúp giáo viên có cơ sở để thực hiện các hoạt động dạy học. 

Phần hai: Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học 

Phần hai sách đưa ra những gợi ý giúp giáo viên xác định các mục tiêu bài học và các yêu cầu cần đạt trong mỗi chủ đề, cụ thể hóa các nội dung ở từng chủ đề thành những hoạt động dạy học, giáo viên cần sáng tạo, linh hoạt để có thể tối ưu hóa việc dạy học phát triển năng lực âm nhạc đến học sinh.

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Hồ Ngọc Khải
Chủ biên
Hồ Ngọc Khải
Tác giả
Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng

Sách liên quan