Sách giáo viên Mĩ thuật 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo

Năm sản xuất: 2020

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Sản xuất
2020
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
64 trang

Sách giáo viên Mĩ thuật 1 bộ sách Chân trời sáng tạo là cuốn sách giới thiệu và hướng dẫn giáo viên tổ chức thực hiện, triển khai hoạt động dạy học trong nhà trường theo các bước phù hợp với nội dung biên soạn trong sách giáo khoa Mĩ thuật 1. 

Phần một: Một số vấn đề chung về dạy học môn Mĩ thuật 

Gồm những vấn đề cơ bản như: mục tiêu môn học, giới thiệu sách giáo khoa Mĩ thuật 2, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập đối với môn Mĩ thuật. Đây là những gợi ý để GV có thể tham khảo và chủ động thực hiện kế hoạch dạy học của học sinh. 

Phần hai: Hướng dẫn thực hiện các bài học cụ thể 

Nội dung phần này bám sát cấu trúc sách giáo khoa Mĩ thuật , hướng đến những nội dung gợi ý cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy - học hệ thống các câu lệnh, câu hỏi, tạo dựng tình huống sư phạm,... giúp học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập trong từng chủ đề. 

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Nguyễn Xuân Tiên
Chủ biên
Hoàng Minh Phúc
Tác giả
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như

Sách liên quan