Sách giáo viên Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo

Năm sản xuất: 2020

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Sản xuất
2020
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
132 trang

Sách giáo viên Tự nhiên và Xã hội 1 được biên soạn song hành với sách giáo khoa nhằm mục đích:

  • Diễn giải những ý tưởng thể hiện trong sách giáo khoa, giúp người dạy có định hướng rõ trong việc thiết kế nội dung bài học cũng như xác định các yếu cầu cần đạt trong quá trình tổ chức việc dạy và học 
  • Gợi ý kịch bản để giáo viên tổ chức hoạt động dạy học, bảo đảm tốt nhất việc hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất và năng lực để ra trong Chương trình tổng thể đồng thời với các năng lực đặc thù của môn học: năng lực Hình thành nhận thức, năng lực Tìm hiểu sự vật, hiện tượng, và năng lực Vận dụng kiến thức. Để đạt được các mục tiêu trên, các hoạt động dạy học phải được thực hiện dựa trên quan điểm xem người học là trung tâm: Dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề, và tích cực hóa hoạt động của học sinh. 
  • Cung cấp một số tư liệu giúp giáo viên có thêm nguồn thâm khảo và mở rộng bài dạy

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Đỗ Xuân Hội
Chủ biên
Nguyễn Thị Thu Hằng
Tác giả
Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng

Sách liên quan