Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo

Năm sản xuất: 2020

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Sản xuất
2020
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
140 trang

Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 1 được xây dựng trên nền tảng quan điểm và triết lí giáo dục Người học là chủ thể trong các hoạt động giáo dục; Giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực; Hiện đại - Khoa học - Hội nhập - Nhất quán. Cùng với các triết lí đó là việc vận dụng những mô hình, lí thuyết giáo dục khoa học, hiện đại trên thế giới như: Lí thuyết học qua trải nghiệm của D.Kolb; Chu trình học tập SE của nhóm Biologicals Sciences Curriculum Study; Lí thuyết chọn lựa của W.Glasser; "Nếp nghĩ phát triển" của C.Dweck,... Các lí thuyết này được kết hợp nhuần nhuyễn với những giá trị cốt lõi của giáo dục truyền thống để các em học sinh có sự phát triển toàn diện nhất

Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 1 có ba phần: Phần một giới thiệu những vấn đề có tính nền tảng cho hoạt động trải nghiệm nói riêng và hoạt động giáo dục nói chung; Phần hai trình bài Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, mỗi chủ đề được tổ chức theo tuần gồm sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ đề và sinh hoạt lớp, sinh hoạt câu lạc bộ và sinh hoạt dã ngoại. Ngoài ra, sách còn có các phần Phục lực với các tri thức chuyên sâu, các kĩ thuật,... Cuốn sách cung cấp nhiều hướng dẫn và gợi ý đa dạng, nhà trường và giáo viên có thể tham khảo và linh động tổ chức theo điều kiện thực tế dạy học sao cho bảo đảm mục tiêu chương trình. 

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Vũ Quang Tuyên
Chủ biên
Nguyễn Hữu Tâm
Tác giả
Lê Phương Trí, Nguyễn Thị Hà Liên

Sách liên quan