Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạp hình (Trẻ 4-5 tuổi)

Năm sản xuất: 2022

Thông tin

Bộ sách
Cùng trẻ phát triển toàn diện
Sản xuất
2022
Bản quyền thuộc
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang
28 trang

Phát triển hài hòa các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội và thẩm mĩ là mục tiêu giáo dục đã được nêu trong Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về Chương trình Giáo dục mầm non.

Cuốn Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình (Trẻ 4-5 tuổi) thuộc bộ sách Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình được biên soạn nhằm giúp trẻ hình thành, rèn luyện kỹ năng tạo hình, phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, tri giác, tư duy, lòng yêu thích và mong muốn tạo ra cái đẹp, phát triển vận động tinh của đôi tay,... với các hoạt động tô, vẽ, nặn, xé, dán, gấp,... Các hoạt động trong sách được thiết kế theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trọng tâm nên đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống phù hợp với lứa tuổi nói chung và trình độ phát triển của từng cá nhân trẻ.

Chủ biên/tác giả

Tổng chủ biên
Chủ biên
Tác giả
Phạm Thảo Thùy Trân - Đỗ Hà Ngọc - Đào Quỳnh Như

Sách liên quan