TÀI NGUYÊN SÁCH FRIENDS GLOBAL

20/09/2022

1. Tài nguyên điện tử:

Các tài nguyên điện tử hỗ trợ cho công tác giảng dạy bộ sách Tiếng Anh 10 Friends Global (Học kì I/2022) đã được hoàn thiện và đăng tải đầy đủ tại website TÀI NGUYÊN SỐ

  • Kế hoạch dạy học (Syllabus);
  • Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans);
  • Sách giáo viên (Teacher's Guide);
  • Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons);
  • Tệp nghe sách học sinh/sách bài tập (Student Book's Audio/Workbook Audio);
  • Đề kiểm tra tham khảo (Sample Tests);

2. Sách Số

Sách Số là nền tảng học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh và học sinh, giúp tăng cường trải nghiệm học tập trên nền tảng số.Tài khoản Sách Số được cung cấp miễn phí đối với giáo viên đang giảng dạy bộ sách Tiếng Anh 10 Friends Global. Trong trường hợp chưa có tài khoản Quý Thầy/Cô có thể đăng kí bằng cách điền thông tin vào form sau: https://phuongnam.edu.vn/tieng-anh-10-friends-global/

3. Sách tham khảo 

Bộ sách Bài tập thực hành Tiếng Anh 10 gồm các đề kiểm tra với các dạng bài tập đa dạng, phong phú, bám sát nội dung sách Tiếng Anh 10 Friends Global:

  • Đáp án và file nghe đi kèm giúp người đọc tự kiểm tra và đánh giá năng lực bản thân;
  • Các câu hỏi được biên soạn theo các dạng bài kiểm tra học kỳ và bài thi chứng chỉ quốc tế;
  • Là nguồn tham khảo cần thiết cho giáo viên và học sinh trong việc dạy và học tốt Tiếng Anh 10.