TÀI NGUYÊN SÁCH FRIENDS PLUS

09/09/2022

1. Tài nguyên điện tử:

Các tài nguyên điện tử hỗ trợ cho công tác giảng dạy bộ sách Tiếng Anh Friends Plus (Học kì I/2022) đã được hoàn thiện và đăng tải đầy đủ tại website TÀI NGUYÊN SỐ

  • + Kế hoạch dạy học (Syllabus);
  • + Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans);
  • + Sách giáo viên (Teacher's Guide);
  • + Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons);
  • + Tệp nghe sách học sinh/sách bài tập (Student Book's Audio/Workbook Audio);
  • + Đề kiểm tra tham khảo (Sample Tests);
  • + Bảng từ vựng (Wordmap).

2. Sách số:

Sách Số là nền tảng học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh và học sinh, giúp tăng cường trải nghiệm học tập trên nền tảng số.Tài khoản Sách Số được cung cấp miễn phí đối với giáo viên đang giảng dạy bộ sách Tiếng Anh Friends Plus. Trong trường hợp chưa có tài khoản Quý Thầy/Cô có thể đăng kí bằng cách điền thông tin vào form sau: https://phuongnam.edu.vn/tieng-anh-7-friends-plus/

3. Sách tham khảo

Bộ sách Bài tập thực hành Tiếng Anh 6, 7 gồm 15 đề kiểm tra với các dạng bài tập đa dạng, phong phú, bám sát nội dung sách Tiếng Anh Friends Plus giúp người học thực hành và vận dụng vào thực tế.

  • + Đáp án và file nghe đi kèm giúp người đọc tự kiểm tra và đánh giá năng lực bản thân;
  • + Nội dung và cấu trúc sách bám sát đề thi tuyển sinh vào lớp 10;
  • + Là nguồn tư liệu giúp giáo viên có thêm lựa chọn cho các hoạt động hướng dẫn dạy học trên lớp.